Rekrytering av framtidens ledare

Vi kartlägger och värvar erfarna nyckelpersoner och talangfulla ledare inom discipliner Ingenjörsteknik, IT och Ekonomi.

Samarbeta med oss

Vi garanterar slutförd rekrytering till ett fast pris. Vårt arbete är exklusivt med en kund i respektive bransch. Vi uppvaktar och värvar de kända kandidaterna. I den processen kartlägger vi kandidatmarknaden tillsammans.

Aktuella sökningar

I vårt uppsökande arbete söker vi även nya, för oss ännu okända talanger till framtidens komplexa uppdrag och svåra utmaningar. Vi önskar att någon gång få en möjlighet att träffa och lära känna dessa personer. Att få din tid. Ring oss!

BomanKerer - Vår verksamhet

Vårt uppdrag

Vi spårar upp kända och nya begåvningar, uppvaktar och värvar dessa över till vår kund. Vi arbetar långsiktigt och garanterar att alla rekryteringsuppdrag kommer i mål.

Vårt upplägg

Tillsammans kartlägger vi kandidatmarknaden och i den upptäcker, uppvaktar, följer och förstår de uppenbart begåvade i sin disciplin. Vi skapar en förståelse på vilket sätt och när i tid vi kan få dem över till vår kund.

Aktuella sökningar

Vi söker de speciella medarbetare som på ett avgörande sätt kan möjliggöra organisationers ibland mycket svåra och riskfyllda resor. Strategiska rekryteringar.

BomanKerer Rekrytering AB

Telefon: 070-489 53 76
E-post: info@bomankerer.se

Besöksadress

Sollentunavägen 141
191 44 Sollentuna   

Postadress

Turevägen 36B
191 47 Sollentuna