Vårt upplägg

Kund

Vår framarbetade modell tillsammans med kund och vårt upplägg är skapad att garantera den önskade nyckelpersonen när det gäller. Vi har kartlagt kandidatmarknaden och i den upptäckt, uppvaktat, följt och kommit att förstå de uppenbart begåvade i respektive disciplin. Vi har sedan många år byggt upp en databas med intervjuade och referenstagna toppkandidater. Vi har i upprepade kontakter skapat en förståelse på vilket sätt och när i tid vi kan få dem över till kundföretaget. Att också tillsammans med en formulerad och skräddarsydd utvecklingsplan för kandidaten säkerställa kontinuitet och god vidareutveckling.
Vi arbetar med potentialbedömningar och vid önskemål med begåvnings- och personlighetstest.

Hur börjar man då på bästa sätt ett samarbete?

Uppdragsformulering

♦ Kund formulerar ett konkret och mätbart mål i framtida rekrytering.
♦ BomanKerer berättar hur det målet kan uppnås, och allt ska i den rekryteringsprocessen ska vara mätbart, med beskriven insats – kostnad – utfall.
♦ Avtal upprättas och beskriver fast pris, garantier, skyldigheter och volymer.

Delad risk

♦ Vi garanterar att allt kommer i mål och arbetar under avtalstiden exklusivt för vår kund.
♦ Kund arbetar långsiktigt och hjälper processen att lyckas genom att finnas tillgänglig.

Kandidat

Kandidatens kontakt med BomanKerer Rekrytering AB

♦ Vi har kundens mandat att vara helt öppna med vem som uppvaktar och varför.
♦ Vi önskar lyssna in och engagera oss för din karriär och dina möjligheter.
♦ Vi speglar din berättelse, din vilja och beredskap att satsa och förkovra dig i yrket.
♦ Vi har full tystnadsplikt gentemot kund. Bara det du tillåter återberättat går vidare.
♦ Vi upprätthåller kontakten med dig och följer din utveckling.
♦ Allt handlar ju till slut om dina mål och din "rätta timing" för en nysatsning.

BomanKerer Rekrytering AB

Telefon: 070-489 53 76
E-post: info@bomankerer.se

Besöksadress

Sollentunavägen 141
191 44 Sollentuna   

Postadress

Turevägen 36B
191 47 Sollentuna