Vårt uppdrag

Att upptäcka och plocka ut en talang är riktigt svårt. Vi som rekryteringsföretag tycker förstås att det ofta inte riktigt räcker med bara vår "magkänsla". Analyserad statistik och data över tid ger ibland en annan och tydligare bild. Det har bl.a. sportens värld lärt oss. De riktiga svaren är verkligt svåra att få fram. Vi tror att sökandet behöver flera olika instrument.
Begreppet Talent Management är omdiskuterat, men frågan är kanske en av de viktigaste att hantera för en företagsledning med mod, ambition och riskvillighet. Att hemmavid utveckla och förädla en bärkraftig rekryteringskultur kan bli helt avgörande. Att pricksäkert kunna attrahera, utveckla och behålla de riktigt duktiga människorna till sin organisation en viktig konkurrensfaktor.

Studier i vår tid visar tyvärr på att nästan hälften av alla rekryteringar blir misslyckade. Utvalda kandidater lever helt enkelt inte upp till förväntningarna. Företagen lever heller inte upp till kandidaternas förväntningar. Vari ligger felen som skapar ett sådant utfall? I kartläggningen, kommunikationen eller i urvalsprocessen? Det är nog värt för företagen och de uppvaktade kandidaterna att var och en titta närmare på detta problem, då dessa "hopp i galen tunna" kostar mer än vi anar. I förlorade pengar, framfart och självkänsla.
Att båda parter tidigt i processen börjar arbeta med sin självbild tror vi är en bra start för att komma till rätta med efterkommande problem. Frågeställningen att börja med är vad vi egentligen vill och vad vi är beredd att satsa i det?
Att företaget har ett mål för rekryteringsarbetet, med ett faktiskt utfall, och till den utvecklar en rekryteringsstrategi är viktigt. Att tidigt påbörja en metodisk kartläggning och skapa sig en riktig förståelse av "spelarna" där ute. Ett tålmodigt och långsiktigt arbete, för det här är absolut inget man bara kan "köpa på stan" vid akuta behov eller fixa med en snabbverkande trollformel. När det akuta behovet av en nyckelperson uppstår är det egentligen redan försent. Har man inte förarbetat och gjort sig beredd, får man rulla tärningen med dåliga odds och hoppas.

Vi har sedan vår etablering arbetat fram en rekryteringsprocess som syftar till att på riktigt hjälpa våra kunder att få över dessa nyckelpersoner. Ett faktiskt och riktigt utfall. Personer som på ett avgörande sätt kan möjliggöra en organisations svåra och riskfyllda resa mot något eftersträvansvärt. Det är vår, nu i snart 12 år, prövade och framtagna modell tillsammans med kund skapat att garantera. Mätt över tid har den också bevisat sig mycket väl. Tillsammans har vi kartlagt kandidatmarknaden och i den upptäckt, uppvaktat, följt och kommit att förstå de uppenbart begåvade i respektive disciplin. Även förstått på vilket sätt och när i tid vi kan få dem över till oss. Vår modell har helt enkelt säkerställt att vi framgångsrikt får över de kända och önskade talangerna till vår kund, när och då det gäller. Tillsammans med en skräddarsydd utvecklingsplan för kandidaten säkerställer vi även kontinuitet och god vidareutveckling. För om båda parter vinner, vinner båda. Även det har vi bevisat!

BomanKerer Rekrytering AB

Telefon: 070-489 53 76
E-post: info@bomankerer.se

Besöksadress

Sollentunavägen 141
191 44 Sollentuna   

Postadress

Turevägen 36B
191 47 Sollentuna