Ingenjörer & Arkitekter

Vi söker här löpande kontakt med de arkitekter och ingenjörer som kommit långt i sitt yrke.
Där vi ofta önskar tillsättning är roller är;


Teknik-Konstruktionsansvarig

 • Ansvarar för teknik-konstruktionsarbete
 • Stödjer Uppdragsledare i teknik och mot kund
 • Redo att hoppa in som mentor
 • Har minst 7 års erfarenhet

Specialist

 • Mycket erfaren konsult och specialist
 • Utvecklar nya affärsmöjligheter inom sitt område
 • Teknisk mentor och håller i olika utbildningar.
 • Har minst 10 års erfarenhet

Expert

 • Expert, välkänd och efterfrågad av beställare
 • Ansvarar för teknikutvecklingen inom sitt område och har kopplingar till universitet eller andra nätverksmiljöer
 • Utvecklar nya affärsmöjligheter

Uppdragsledare

 • Synlig, välkänd och efterfrågad
 • Leder bl.a stora multidisciplinära uppdrag
 • Certifierad enligt gällande nivå
 • Har minst 10 års erfarenhet

Senior uppdragsledare/projektledare

 • Leder mycket stora multidisciplinära uppdrag och engageras av kund att leda deras största och viktigaste projekt

Gruppchef/Sektionschef

 • Leder mellan 12 - 15 specialister och uppdragsledare. Marknadsplanering, budget, leverans och personalansvar. Omsättning mellan 20 – 45 milj.

Regionchef/Affärsområdeschef

 • Leder en region med ett antal grupper/discipliner med mellan 100 och 200 specialister och uppdragsledare.
 • Formulera regionens mål och marknadsstrategi. Företräda kultur och ideal. Stödja Gruppcheferna och de teknikansvariga, och i det bana väg för en lönsam framfart. Omsättning mellan 150 – 300 milj.

BomanKerer Rekrytering AB

Telefon: 070-489 53 76
E-post: info@bomankerer.se

Besöksadress

Sollentunavägen 141
191 44 Sollentuna   

Postadress

Turevägen 36B
191 47 Sollentuna